Common ground

Common Ground staat voor nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening voor gemeenten. Waarbij gegevens worden losgekoppeld van werkprocessen en applicaties. En waarbij gegevens meervoudig worden gebruikt bij de bron. Dat is in de kern het uitgangspunt van Common Ground. Een ingrijpende hervorming van de informatievoorziening, die vraagt om een nieuwe manier van samenwerken tussen gemeenten en de markt.

Delen

Omdat Signalen is ontwikkeld met publieke middelen, vindt de gemeente Amsterdam het belangrijk haar bevindingen en resultaten te delen met andere gemeenten in Nederland.

Signalen en Common Ground

Signalen is toegepast op de ontwerp principes van Common Ground, waardoor het snel, eenvoudig en veilig beschikbaar is voor gemeenten in Nederland. Signalen is geoptimaliseerd voor de Haven referentie implementatie, de standaard cloud-agnostische infrastructuur die wordt gebruikt voor alle Common Ground initiatieven.

Van wie is de Signalen?

De code van Signalen is openbaar en kun je niet zozeer spreken over eigenaarschap maar eerder over wie de onderhoudsverantwoordelijke is van Signalen. De Signalen code staat momenteel onder beheer van de gemeente Amsterdam en VNG Realisatie en zij worden begeleid door ‘Code Stewards’ van de Foundation for Public Code.

Samen werken aan Signalen

In samenwerking met VNG Realisatie, gemeente Amsterdam, ’s-Hertogenbosch, Almere en gefaciliteerd door de Foundation for Public Code, is Signalen toegankelijk gemaakt voor iedere gemeente in Nederland.

Conform de principes van open source kan iedereen suggesties aandragen voor aanpassing of verbetering van de software. Samen Signalen gebruiken en samen Signalen verbeteren. Op die manier werken we met vereende krachten aan het verbeteren van klanttevredenheid en de leefbaarheid in onze gemeenten.