Blogpost op OS2 bevatte Signalen

Onlangs is een blogpost over samenwerking in de praktijk gepubliceerd door Jan Ainali van Foundation for Public Code op de OS2-blog. OS2 is een Deens netwerk over het specificeren, ontwikkelen en beheren van digitale oplossingen gemaakt door openbare instanties en voor publieke instellingen - in samenwerking met particuliere leveranciers, zonder vendor-lock in. De blogpost behandelt enkele essentiële zaken voor een goede samenwerking en gebruikt voorbeelden uit de Signalen-gemeenschap om te illustreren hoe dit in de praktijk kan worden gedaan.