Roadmap Signalen Juli 2021 - December 2021

De afgelopen tijd is de product steering groep druk bezig geweest om met alle community leden van Signalen vast te stellen welke verbeteringen en doorontwikkelingen zij graag zouden zien ten aanzien van Signalen.

Het thema is dan ook om ons in de 2e helft van dit jaar te gaan richten op het gebruikersvriedenlijker maken van Signalen voor de mensen die de meldingen afhandelen. Hieronder volgt op hoofdlijnen aan welke onderdelen we zullen gaan werken:


Prioriteit Functie thema (epic) Beschrijving Complexiteit/ Omvang van werk
1 Granulariteit van lees- en schrijfrechten Dropdown aanpassen naar gebruikers die alleen kunnen lezen -> small (afhankelijk van 1) medium / large
2a Filtering Refactor large
2b Filtering Autocomplete toevoegen adres small
3a Gebruikersvriendelijker beheer Routeringsregels in Django admin small
3b Gebruikersvriendelijker beheer Machine learning, onderzoek nodig large
3c Gebruikersvriendelijker beheer Aanvullende vragen implementer in front-end large
4 Verrijken data dump Verrijken data dump small/medium
4 Notificeren van behandelaars Mailtje versturen / Instelbaar maken medium

Meer detail informatie kun je vinden op ons project board op Github met user stories die gelabeled zijn als "Roadmap 2021”.

Op het moment is de product steering groep druk bezig om te kijken samen met andere community leden hoe deze functionaliteit geimplementeerd kan gaan worden.