Signalen gebruiken

Sinds medio 2020 is Signalen ook beschikbaar voor andere gemeenten en overheden in Nederland.

Wil je meer weten over hoe je Signalen kunt gaan gebruiken in jouw gemeente? Neem dan contact met ons op voor een (online) demo van Signalen.

Voor project- en product managers

Ben je binnen je gemeente verantwoordelijk voor de openbare ruimte en wil je graag helpen de toekomstige ontwikkeling van Signalen verder vorm te geven? Dan kun je op de volgende manieren bijdragen:

Iedere twee weken komt de Signalen product steering groep bij elkaar om alle nieuwe feature requests met elkaar te bespreken en te beslissen welke features verder ontwikkeld worden. Als je feature request in behandeling wordt genomen ben je van harte welkom om in het overleg jouw feature request nader toe te lichten.

Wil je deelnemen in de product steering group? Of meer weten hoe besluiten in de Signalen community genomen worden neem dan contact met ons op.

Voor ontwikkelaars

Ben je een ontwikkelaar en wil je ons helpen met de doorontwikkeling van Signalen? Neem dan contact met ons op via de Common Ground Slack om te verkennen hoe we samen Signalen beter kunnen maken!

Voor kleine toevoegingen en wijzigingen kan direct een pull request worden aangemaakt omdat ontwikkelaars tijd hebben gereserveerd om deze te bekijken en daarop te reageren.

Voor grotere toevoegingen en wijzigingen raden wij aan om de Weekelijkse technical steering bijeenkomst bij te wonen.

Deel nemen aan de weekelijkse technical steering bijeenkomst zorgt ervoor dat een nieuwe feature duidelijk is voor alle ontwikkelaars en dat de gekozen oplossingsmethode in lijn is met de verdere toekomstige technische ontwikkelingen van de codebase.

Het verkrijgen van consensus dat de issue goed gedefineeerd is op Github te samen met overeenstemming aangaande de gekozen oplossingsmethode is essentieel om akkoord op een pull request te krijgen en deze te kunnen samenvoegen in de codebase.

Een belangrijk onderdeel van de pull-request-review cyclus (alvorens het mergen) is dat ontwikkelaars een gedeelde overeenstemming hebben over de code kwaliteit, dat de code voldoende is getest en voldoende onderhoudbaar is. Door deze werkwijze te volgen ligt het voor de hand om de nieuwe code te mergen en te onderhouden in de toekomst.