Nieuws over Signalen

Hier vind je nieuwsberichten over Signalen en de samenwerking van gemeenten

Nieuws over Signalen

Hier vind je nieuwsberichten over Signalen en de samenwerking van gemeenten

Nieuws over Signalen

Hier vind je nieuwsberichten over Signalen en de samenwerking van gemeenten


De samenwerking van Nederlandse gemeenten rondom de open source software Signalen heeft niet stil gezeten in 2023 en we zijn dan ook verheugd om een samenvatting van dit jaar met jullie te delen. Signalen is de software van, voor en door Nederlandse gemeenten voor het ontvangen en afhandelen van meldingen uit de openbare ruimte.


2023 was een jaar waarbij de samenwerking is gegroeid naar een duurzame en toekomst vaste organisatie. Dat geeft de samenwerking een goede basis waarmee we de missie voor het optimaliseren van klanttevredenheid op de publieksdienstverlening bij Meldingen de komende jaren verder kunnen uitbouwen. 


Enkele hoogtepunten uit het afgelopen jaar zijn;


Groei van het aantal deelnemers; Momenteel werken er 20 gemeenten met Signalen voor het ontvangen, behandelen en afhandelen van hun Meldingen (uit de openbare ruimte). Samen met alle Signalen gemeenten bedienen we momenteel 3 miljoen inwoners en verwerken we meer dan 800.000 meldingen per jaar met Signalen. In 2024 is de verwachting dat we ca. 25% van de Nederlandse bevolking bedienen met Signalen. 


In 2024 gaan we ook samen met één van de Nederlandse provinciën een Proof of Concept doen en daarmee ontstaat een verbreding van het Signalen domein. Ook in België en Denemarken is er interesse voor Signalen. Samen met het codeswap programma van de Europese Commissie gaan we in 2024 proberen om die replicatie naar het buitenland te realiseren. 


Stuurgroep en product sturing door gemeenten; De stuurgroep en de product sturing is sinds 2023 actief en volledig bezet door diverse collega's van de deelnemende gemeenten. In de stuurgroep geven we richting aan de gemeenschappelijke ambities, de organisatievorm waarin we dat organiseren en wat dat betekent voor deelnemende gemeenten. 


Amy van Someren is sinds medio 2023 de landelijke product owner op Signalen en daarnaast is zij functioneel beheerder Signalen bij de gemeente 's-Hertogenbosch. Amy vormt, samen met diverse collega's van de deelnemende gemeenten, de product sturing. Samen geven zij richting aan de centrale ontwikkel roadmap die in samenwerking met het centrale ontwikkelteam van de gemeente Amsterdam wordt gerealiseerd.  


Samenwerking met de markt; In 2023 hebben we samen met het team Markt&Overheid van VNG een leveranciersbijeenkomst georganiseerd. Het verbreden van het aantal marktpartijen in een belangrijk doel om zo de groei en het onboarden van nieuwe Signalen gemeenten goed te kunnen blijven begeleiden. 


Community resultaten: De samenwerking van gemeenten gaat veel verder dan de Signalen software. Zo heeft de samenwerking bijvoorbeeld een open source communicatie toolkit ontwikkeld waarmee gemeenten in hun eigen huisstijl een communicatiecampagne voeren om het proces van melden te promoten onder inwoners en bedrijven. Momenteel wordt deze campagne toegepast bij een aantal Signalen gemeenten. In de loop van 2024 gaan we deze communicatie toolkit beschikbaar maken voor alle gemeenten, dus ook voor gemeenten die (nog) geen gebruik maken van Signalen. 


Onder aanvoering van de gemeente Den Haag realiseren we één centrale toegankelijkheid toets (WCAG) voor alle Signalen gemeenten. Deze twee voorbeelden illustreren de kracht van missie gedreven samenwerking waarbij we met gemeenten gemeenschappelijk investeren en meervoudig gebruiken. 


Al met al was 2023 een goed jaar voor de Signalen community. We zijn trots op de groei die we hebben gerealiseerd en zijn zeer dankbaar voor de steun van alle deelnemers aan de Signalen community. We blijven deze lijn in 2024 voortzetten en we verwachten dat de samenwerking zal groeien naar ca. 35 gemeenten. Samenwerking en opschaling vormen de basis voor duurzame missie gedreven gemeentelijke samenwerking. 


Namens de stuurgroep en het product team wensen we iedereen alvast fijne feestdagen en goede gezondheid voor 2024!  


De samenwerking van Nederlandse gemeenten rondom de open source software Signalen heeft niet stil gezeten in 2023 en we zijn dan ook verheugd om een samenvatting van dit jaar met jullie te delen. Signalen is de software van, voor en door Nederlandse gemeenten voor het ontvangen en afhandelen van meldingen uit de openbare ruimte.


2023 was een jaar waarbij de samenwerking is gegroeid naar een duurzame en toekomst vaste organisatie. Dat geeft de samenwerking een goede basis waarmee we de missie voor het optimaliseren van klanttevredenheid op de publieksdienstverlening bij Meldingen de komende jaren verder kunnen uitbouwen. 


Enkele hoogtepunten uit het afgelopen jaar zijn;


Groei van het aantal deelnemers; Momenteel werken er 20 gemeenten met Signalen voor het ontvangen, behandelen en afhandelen van hun Meldingen (uit de openbare ruimte). Samen met alle Signalen gemeenten bedienen we momenteel 3 miljoen inwoners en verwerken we meer dan 800.000 meldingen per jaar met Signalen. In 2024 is de verwachting dat we ca. 25% van de Nederlandse bevolking bedienen met Signalen. 


In 2024 gaan we ook samen met één van de Nederlandse provinciën een Proof of Concept doen en daarmee ontstaat een verbreding van het Signalen domein. Ook in België en Denemarken is er interesse voor Signalen. Samen met het codeswap programma van de Europese Commissie gaan we in 2024 proberen om die replicatie naar het buitenland te realiseren. 


Stuurgroep en product sturing door gemeenten; De stuurgroep en de product sturing is sinds 2023 actief en volledig bezet door diverse collega's van de deelnemende gemeenten. In de stuurgroep geven we richting aan de gemeenschappelijke ambities, de organisatievorm waarin we dat organiseren en wat dat betekent voor deelnemende gemeenten. 


Amy van Someren is sinds medio 2023 de landelijke product owner op Signalen en daarnaast is zij functioneel beheerder Signalen bij de gemeente 's-Hertogenbosch. Amy vormt, samen met diverse collega's van de deelnemende gemeenten, de product sturing. Samen geven zij richting aan de centrale ontwikkel roadmap die in samenwerking met het centrale ontwikkelteam van de gemeente Amsterdam wordt gerealiseerd.  


Samenwerking met de markt; In 2023 hebben we samen met het team Markt&Overheid van VNG een leveranciersbijeenkomst georganiseerd. Het verbreden van het aantal marktpartijen in een belangrijk doel om zo de groei en het onboarden van nieuwe Signalen gemeenten goed te kunnen blijven begeleiden. 


Community resultaten: De samenwerking van gemeenten gaat veel verder dan de Signalen software. Zo heeft de samenwerking bijvoorbeeld een open source communicatie toolkit ontwikkeld waarmee gemeenten in hun eigen huisstijl een communicatiecampagne voeren om het proces van melden te promoten onder inwoners en bedrijven. Momenteel wordt deze campagne toegepast bij een aantal Signalen gemeenten. In de loop van 2024 gaan we deze communicatie toolkit beschikbaar maken voor alle gemeenten, dus ook voor gemeenten die (nog) geen gebruik maken van Signalen. 


Onder aanvoering van de gemeente Den Haag realiseren we één centrale toegankelijkheid toets (WCAG) voor alle Signalen gemeenten. Deze twee voorbeelden illustreren de kracht van missie gedreven samenwerking waarbij we met gemeenten gemeenschappelijk investeren en meervoudig gebruiken. 


Al met al was 2023 een goed jaar voor de Signalen community. We zijn trots op de groei die we hebben gerealiseerd en zijn zeer dankbaar voor de steun van alle deelnemers aan de Signalen community. We blijven deze lijn in 2024 voortzetten en we verwachten dat de samenwerking zal groeien naar ca. 35 gemeenten. Samenwerking en opschaling vormen de basis voor duurzame missie gedreven gemeentelijke samenwerking. 


Namens de stuurgroep en het product team wensen we iedereen alvast fijne feestdagen en goede gezondheid voor 2024!  

Signalen blijven volgen?

Schrijf je dan in voor onze mailinglist.

Signalen op Github